فراخوان کسب وکارپرسود در تمامی شهرستانهای کشور با سود و درآمد تضمینی
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
فراخوان کسب وکارپرسود در تمامی شهرستانهای کشور
#نمایندگی بازیافتی فرهنگی درزمینه کتاب و کاغذ بابیش از 76 نمایندگی در کشور
باسود و درآمد #تضمینی
#سرمایه موردنیاز: 6میلیون تومان
در روز 200 تا 800 کیلو جمع آوری که 500 هزارتومان سود خواهد داشت
این رقم #درآمدی با این مقدار سرمایه باورکردنی نیست که کلیه ترفندها و اموزشها داده خواهد شد
محدودیت سن,جنسیت,مدرک ندارد
تحت اموزش و پشتیبانی #باشگاه_اشتغالزائی_کارکوش
این طرح نمونه و مشابهی ندارد کلیه مورد نیاز دراختیار نماینده قرار میگیرد.
سود بالا و باعث اشتغال خواهد شد