نماینده‌های فعال »

فروشگاه کوشا

آخرین بروزرسانی: 1399/03/03

فروشگاه کوشا

اطلاعات تماس متقاضی
10 سال سابقه کار فروش و پخش مواد غذایی دارم.
سرمایه اولیه، مغازه، انبار، ماشین پخش و 2 نیروی کار دارم و میتوانم تضمین هم بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی مواد غذایی در شهر کرمانشاه هستم.