نماینده‌های فعال »

لامپ شهر

آخرین بروزرسانی: 1399/03/01

لامپ شهر

لامپ شهر
اطلاعات تماس متقاضی
4 سال سابقه کار لوازم الکتریکی دارم.
سرمایه اولیه، مغازه، انبار و نیروی کار دارم و میتوانم تضمین هم بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی لوازم الکتریکی و روشنایی در شهر شیراز هستم.