شرکت‌های فعال »

مبیت

آخرین بروزرسانی: 1398/11/09

مبیت

مبیت
اطلاعات تماس شرکت
مبیت، سامانه رزرو اقامتگاه و خانه و ... به صورت موقت می باشد.
ما برای فعالیت خود در سرتاسر کشور نیاز به افرادی داریم که با معرفی میزبان‌ها و ثبت منازل آن‌ها در موثرتر بودن پروژه کمک حال ما باشند.از این رو هر بازاریاب با ثبت هر واحد 2 درصد از مبلغ واریزی توسط مهمان را کسب می کند.
به عنوان مثال اگر هر بازاریاب 50 خانه یا اقامتگاه ثبت نماید و هر خانه به طور متوسط 150 شب در سال رزرو شود، درآمد این کار عبارت است از:
*قیمت هر شب رزرو اقامتگاه= 300 هزار تومان (به طور متوسط)
300000*02. =6000 مبلغ دریافتی بابت هر یک شب در یک اقامتگاه
6000*50=300000 مبلغ دریافتی بابت هر یک شب در 50 اقامتگاه
300000*150= 45000000 مبلغ دریافتی بابت 150 شب در 50 اقامتگاه

یاداور می شویم که در این طرح، 90 درصد از مبلغ واریزی توسط مهمان، به میزبان تعلق می‌گیرد.