مبین پرداز ( نمایندگی شرکت آسان پرداخت آپ )
اطلاعات تماس شرکت
معرفی و اهداف:

مبین پرداز نمایندگی شرکت آسان پرداخت آپ و در زمینه ارائه دستگاه پور و تجارت الکترونیک فعالیت دارد

سال تاسیس:
1388
تعداد پرسنل:
بین ۱۱ تا ۵۰ نفر