اطلاعات تماس متقاضی
20 سال تجربه‌ی کار در زمینه‌ی مواد غذایی و خودم مغازه بستنی فروشی (بستنی سنتی اصل بروجرد) دارم.
سرمایه، مغازه، انبار و نیروی کار دارم و میتوانم تضمین بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی مواد غذایی (پخش دلستر و نوشیدنی) هستم.