متقاضی دریافت نمایندگی آموزشی و کمک آموزشی زارعی
اطلاعات تماس متقاضی
22 سال سابقه کار مدیریتی و تدریس دارم.
سرمایه اولیه (150 میلیون تومان)، دفترکار، 2 مغازه، و نیروی کار دارم و میتوانم تضمین هم بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی آموزشی و کمک آموزشی در شهرستان مرودشت هستم.