متقاضی دریافت نمایندگی ابزار و لوازم کشاوری و دامپروری سبزیکاران
اطلاعات تماس متقاضی
20 سال سابقه کار ساختمان سازس و مهندسی کشاورزی دارم.
سرمایه اولیه،2 دفترکار، مغازه (20 متری)، انبار (50 متری) و نیروی کار دارم و میتوانم تضمین هم بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی مسکن، لوازم و مصالح ساختمانی و ابزار و لوازم کشاوری و دامپروری در شهر قزوین هستم.