متقاضی دریافت نمایندگی تجارت الکترونیک(دستگاه کارت خوان) جمالی
اطلاعات تماس متقاضی
5ماه سابقه کار در زمینه کارتخوان دارم.
سرمایه اولیه، دفترکار و نیروی کار دارم و میتوانم تضمین هم بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی تجارت الکترونیک(کارتخوان) کازرون هستم.