متقاضی دریافت نمایندگی تجارت الکترونیک میری
اطلاعات تماس متقاضی
5 سال سابقه‌ی در شرکت آسان پرداخت زاهدان مشغول به فعالیت شدم.
سرمایه دارم و میتوانم مغازه یا دفتر کار فراهم کنم و تضمین بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی تجارت الکترونیک در شهر چابهار هستم.