متقاضی دریافت نمایندگی در زمینه‌ی مسکن و مصالح ساختمانی محمدی راد
اطلاعات تماس متقاضی
5 سال سابقه‌ی کاری در زمینه‌ی تولیدات مصالح ساختمانی و 3 سال اجرای طرح‌های هادی روستایی و انتقال آب دارم. (دارای شرکت سهامی خاص به نام آبادگران مهر بلوچستان تأسیس شده در سال 1391 در شهرستان زاهدان با فعالیت در زمینه‌ی اجرای طرح‌های ساختمانی، ساخت و تولید مصالح ساختمانی هستم).
سرمایه اولیه، 1 کارگاه (3000 متر) با تجهیزات کامل جهت ساخت تیرچه و بلوک و نیروی کار دارم و می‌توانم چک تضمین هم بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی در زمینه‌ی مسکن و مصالح ساختمانی در شهرستان زاهدان هستم.