متقاضی دریافت نمایندگی لوازم یدکی خودرو فدایی
اطلاعات تماس متقاضی
6 سال سابقه کار مکانیکی دارم.
سرمایه اولیه، مغازه و نیروی کار دارم و میتوانم تضمین هم بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی لوازم یدکی خودرو در شهرستان فارسان هستم.