متقاضی دریافت نمایندگی مسکن، لوازم و مصالح ساختمانی زادهوش
اطلاعات تماس متقاضی
2 سال سابقه کار دکوراسیون داخلی دارم.
سرمایه اولیه (30 میلیون تومان)، مغازه (25 متری) و نیروی کار دارم و می‌توانم تضمین بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی مسکن، لوازم و مصالح ساختمانی و دکوراسیون داخلی هستم.