اطلاعات تماس متقاضی
10 سال سابقه‌ی فعالیت در زمینه‌ی تولید، پخش و فروش خشکبار دارم.
سرمایه، انبار، دفتر کار و نیروی کار دارم و میتوانم تضمین بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی مواد غذایی هستم.