نماینده‌های فعال »

مجموعه امام رضا ع

آخرین بروزرسانی: 1399/04/15

مجموعه امام رضا ع

اطلاعات تماس متقاضی
سابقه کار دارم.
سرمایه اولیه، دفترکار (1000 متری)، محوطه (3000 متری)، انبار (200 متری)، ماشین پخش و نیروی کار دارم و میتوانم تضمین هم بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی مبلمان، کابینت و لوازم‌چوبی و مواد غذایی در شهر شیراز هستم.