مشاور و بازاریاب در زمینه تمامی امور تبلیغات
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
نماینده ما میبایستی در زمینه تبلیغات و مشاوره و بازاریابی اطلاعات کاملی را داشته باشد.کار ما در تمامی اصناف مورد استفاده قرار میگیرید پس داشتن روابط قدرتمند و داشتن بیانی شیوا از ضروریات نماینده ما میباشد . داشتن مدرک خاصی دلیل بر توانمندی نماینده نمیباشد و تحصیلات در زمینه روابط عمومی و تبلیغات کمک بزرگی برای اینچنین اموری خواهد داشت. در صورت فعالیت گسترده درامد یک نماینده از 10 الی 20 میلیون حتی در بعضی موارد بیشتر در طول ماه خواهد بود.