تاریخ اعتبار: 1397/04/24

نمایندگی اینترنت پیشگامان

اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
شرکت پیشگامان در تمام شهرهای استانها خراسان رضوی اقدام به جذب نمایندگی می‌نماید بابت فروش اینترنت مینماید.
حاشیه سود برای نماینده 13درصد
نماینده باید حتما فضای کاری به شکل دفتر یا مغازه داشته باشد.
نماینده میتواند برای خود زیر مجموعه جذب کرده و از فروش آنان پورسانت دریافت نماید.