تاریخ اعتبار: 1398/12/10

نمایندگی بیمه عمر پاسارگاد

نمایندگی بیمه عمر پاسارگاد
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
شرکت بیمه پاسارگاد اقدام به جذب نماینده بیمه عمر و تامین آتیه می‌کند.
این نمایندگی به صورت رسمی با دریافت کد نمایندگی از شرکت بیمه پاسارگاد و با تایید بیمه مرکزی کشور می‌باشد.
** هرچند حوزه فعالیت شهرستان سمنان درج شده ولیکن هیچ محدودیتی برای تهیه دفتر در سایر استان‌ها و فعالیت در سایر شهرستان‌ها ندارد.
** حقوق و مزایا بصورت مادام العمر مستقیما به حساب خود نماینده و از طریق شرکت بیمه پاسارگاد واریز می شود.