همکاری در زمینه تجارت الکترونیک
اطلاعات تماس متقاضی
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک کارشناس بودجه بخش دولتی و 4 سال سابقه کار در بازار مواد غذایی الکترونیکی و حضور فیزیکی داشته و در زمینه محصولات و ادوات کشاورزی نیز سابقه همکاری در تولید محصولات و ئمواد غذایی بسته دبندی شده و فروش آنها و هم چنین فروش ادوات و لوازم کشاورزی را داشته ام .