نماینده‌های فعال »

وامیار

آخرین بروزرسانی: 1398/09/09

وامیار

اطلاعات تماس متقاضی
پاسخگوی تماس : حسین زنجیری
استان، شهر : استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند
شماره ثابت : 05632075013
شماره همراه : 09903189679
حدود 2 سال در زمینه بیمه تجربه کار دارم.
سرمایه دارم و میتوانم دفتر کار فراهم کنم.
امکان پرداخت تضمین دارم.
در زمینه های ذکر شده قصد فعالیت و اخذ نمایندگی دارم.