نماینده‌های فعال »

پخش رستمی

آخرین بروزرسانی: 1398/09/20

پخش رستمی

اطلاعات تماس متقاضی
پخش رستمی جواز کسب دارد و در زمینه‌ی پخش حبوبات، قند و شکر و خشکبار و... فعالیت میکند.
8 سال سابقه‌ی پخش دارم.
سرمایه، انبار (200 متر با حیاط 350 متری)، 3 ماشین پخش و نیروی کار و بازاریاب و مشتری دارم و میتوانم نضمین بدهم.
متقاضی اخذ نمایندگی مواد غذایی هستم.