نماینده‌های فعال »

پخش ماهان سپاهان

آخرین بروزرسانی: 1399/04/10

پخش ماهان سپاهان

پخش ماهان سپاهان
اطلاعات تماس متقاضی
پخش ماهان سپاهان 11 ساله در زمینه پخش مواد غذایی فعالیت می‌کند و دارای نمایندگی هولدینگ گوشت و شیر قیام و نمایندگی برتر آبهای معدنی دماوند در کل کشور بوده‌ام.
سرمایه اولیه، دفترکار، انبار، ماشین پخش و نیروی کار دارم و میتوانم تضمین هم بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی مواد غذایی در شهر اصفهان هستم.