نماینده‌های فعال »

پخش مواد غذایی رئیسی

آخرین بروزرسانی: 1399/04/10

پخش مواد غذایی رئیسی

پخش مواد غذایی رئیسی
اطلاعات تماس متقاضی
3 سال سابقه کار پخش مواد غذایی دارم.
سرمایه اولیه، انبار، ماشین پخش و 2 نیروی کار دارم و میتوانم تضمین هم بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی مواد غذایی در شهرستان جم هستم.