نماینده‌های فعال »

پخش پاسارگاد مرکزی

آخرین بروزرسانی: 1398/09/20

پخش پاسارگاد مرکزی

اطلاعات تماس متقاضی
پخش پاسارگاد مرکزی 16 سال سابقه‌ی فروش، توزیع و بازاریابی در زمینه‌ی مواد غذایی و بهداشتی دارد.
سرمایه، انبار، ماشین پحش و پرسنل مجرب داریم و برای تضمین مشکلی نداریم.
متقاضی اخذ نمایندگی مواد غذایی و مواد شوینده بهداشتی هستیم.