نماینده‌های فعال »

پخش پایکار

آخرین بروزرسانی: 1398/08/13

پخش پایکار

اطلاعات تماس متقاضی
پخش پایکار 2 سال تجربه‌ی مفید در زمینه‌ی مواد غذایی دارد و جهت گسترش فعالیت قصد دارد در زمینه‌ی آرایشی بهداشتی نیز فعالیت کند.
سرمایه، دفتر پخش، انبار، ماشین پخش، ویزیتور و نیروی کار دارم و میتوانم چک تضمین بدهم.
تمایل دارم در زمینه‌ی مواد غذایی و آرایشی بهداشتی نمایندگی دریافت کنم.