آخرین بروزرسانی: 1398/07/15

یاوران خانه ایرانیان

یاوران خانه ایرانیان
اطلاعات تماس شرکت
یاورکارت، تنها شتاب دهنده موتور فروش شما
گروه یاور ان خانه ایرانیان در تاریخ 1389 تاسیس و در زمینه ارائه کارتهای تخفیفی فعالیت دارد
هدف تاسیس شرکت برای ابداع کارت تخفیفی یاور کارت بشرح زیر می باشد
1- ارائه تخفیف منتخب مشتری در هنگام خرید.
2- هدایت مشتری به فروشگاه و همکاری با فروشگاه داران جهت فروش بیشتر.
3- تبلیغ رایگان برای فروشگـاهها. رایگان
4- ایجاد فروشگاه اینترنتی برای فروشگاهها. رایگان
5- ایجاد شغل ثابت و دایمی. از دست آوردهای این کارت می باشد.
یاورکارت توان ایجاد تخفیف در هنگام خرید هر کالای را دارا می باشد و قابلیت افزایش قدرت خرید را فراهم می کند.
در ابن مدت 1 ساله تلاش داشته تا با پرداختن به مقوله تخفیف به معنای واقعی به روشی نوین جهت فروش کالا دست یافـته است فلذا با ابـداع کارت تخفیفی هوشمند با نام “یاورکارت” توانستیم بدون کسر نمودن قیمت و سود حاصلِ از فروش کالا بطور مستقیم اقدام به ارائه تخفیف منتخب در هنگام خرید به مشتری را عملی کنیم.
با پشتیبانی یاورکارت بستر فروش کالا به همراه ارائه تخفیف دلخواه به خریداران برای تمامی فروشگاهها امکان پذیر می باشد.