اطلاعات تماس شرکت
معرفی و اهداف:

تعاونی تولیدی ادوات کشاورزی رباط اسبو بابل در زمینه تولید انواع ادوات کشاورزی از قبیل روتیواتور سبک وسنگین فعالیت دارد

محصولات و خدمات:

انواع روتیواتور سبک و سنگین

سال تاسیس:
1395
تعداد پرسنل:
کمتر از ۱۰ نفر