سامانه دولتی سازماندهی محصولات باغی و کشاورزی
اطلاعات تماس شرکت
معرفی و اهداف:

سامانه دولتی سازماندهی محصولات باغی و کشاورزی تامیوه با هدف تشویق باغدار و کشاورز برای کشت محصول در سال 1400 شروع به فعالیت نموده و با خرید تضمینی این محصولات با نرخ بالا در نظر دارد دست دلالان را از بازار میوه قطع نماید .

محصولات و خدمات:

دعوت به همکاری

شرکت تجارت افشان رضوان ( تامیوه )در نظر دارد جهت توسعه فعالیت خود در کشور کارگزار و نماینده با شرایط زیر اعطاء نماید:

وظایف نماینده و کارگزار:

  • کارگزار و نماینده تامیوه موظف به ثبت محصولات باغی و کشاورزی بخش خود بوده و اطلاعات لازم در این خصوص را به شرکت ارائه نماید.
  • کارگزار و نماینده موظف است تمامی امور اداری کشاورز یا باغدار اعم از ثبت محصول,درخواست تسهیلات و ... در سامانه ثبت و مطابق مصوبه ی شرکت وجه دریافت نماید.
  • کارگزار و نماینده تامیوه علاوه بر داشتن حکم کارگزاری یا نمایندگی امتیاز احداث فروشگاه زنجیره ای تامیوه در شهر خود را دارا بوده که تامین محصولات فروشگاه به عهده شرکت می باشد.
  • میزان سود کارگزاری بخش 3% محصولات ثبتی بخش تحت مدیریت و سود نماینده به میزان 1.5 % محصولات ثبتی در استان تحت مدیریت خود می باشد.
  • داشتن دفتر کار جهت کارگزار بخش الزامی نبوده ولی امتیاز محسوب می گردد.
  • نماینده استان ملزم به داشتن دفتر کار به متراژ حداقل 30 مترمربع با تجهیزات اداری بوده و روابط عمومی ,روابط کاری و اداری مناسب و همچنین دسترسی به انبار و سردخانه و لجستیک و حمل و نقل جهت جابجایی محصول را داشته باشد.
سال تاسیس:
1397
تعداد پرسنل:
بین ۱۱ تا ۵۰ نفر