نمایش 1 تا 1 از 1 مورد
جذب نیرو بالای صدنفر برای بیمه با آموزش ،فروش بالا با تضمین جذب نیرو و فروش بدون ریزش

نماینده بیمه باید دارای فضای کاری دفتر (اداری) بالای 100 متر باشد و (طبق قانون بیمه به نام خود ) و جهت اجرای طرح در بهترین نقطه شهر داشته باشد
نماینده بابت قرارداد برابر هر مبلغ تضمین چک یا سفته نسبت به پرتفوی فروش جهت تضمین پرداخت سود مشارکت و حین انجام کار ارائه و در قرار داد قید گردد نمایند باید دارای توان مالی حداقل بالای 50 میلیون جهت تجهیز دفتر برای خود باشد

نمایش 1 تا 1 از 1 مورد
جستجو عبارت
موقعیت جغرافیایی
نوع فروش


حوزه فعالیت