دریافت نمایندگی

قابل توجه متقاضیان محترم دریافت نمایندگی، قبل از اعلام آمادگی برای دریافت نمایندگی حتما موارد زیر را مطالعه نمایید.


برای دریافت نمایندگی توصیه هایی وجود دارد که پیشنهاد میشود به آنها عمل کنید:

  1. در مذاکرات دریافت نمایندگی بیش از حد بر صورت‌های مالی خودتان تاکید نکنید. متاسفانه تصویری که طی سالهای گذشته از تلاش برای دریافت نمایندگی ایجاد شده این است که صورتهای مالی اعلامی توسط بسیاری از شرکتها چندان معتبر نیست.
  2. برای اعتمادسازی بیشتر در جریان دریافت نمایندگی ، از گزارش‌های تحلیلی بازار استفاده کنید. شرکتی که ده سال کار حرفه‌ای در یک صنعت خاص انجام داده است می‌تواند در چند صفحه، گزارشی چنان تحلیلی و زیبا از بخش‌بندی بازار، تنوع مشتریان، ترجیحات آنها و موارد مشابه تنظیم کند که راه را برای دریافت نمایندگی هموار سازد.
  3. هر شرکت معتبری از یک گزارش تحلیلی خوب استقبال خواهد کرد. ضمن اینکه نحوه تنظیم گزارش می‌تواند به صورت تلویحی، قدرت و تسلط شما بر بازار و شناخت شما از آن بازار و قابل اتکا بودن شما را تایید کند و درخواست شما برای دریافت نمایندگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
    در تنظیم و ارائه این گزارش‌ها خسیس نباشید. بعضی‌ها می‌گویند: این اطلاعات را بدهیم که برود با دیگری کار کند و اینها را به او بدهد؟ هزینه از دست دادن این اطلاعات بسیار کمتر از ارزشی است که می‌تواند برای شما در جهت دریافت نمایندگی مورد نظر ایجاد کند.