پذیرش نمایندگی

شاید این سوال وجود داشته باشد که چرا در سیاست کسب و کار خود باید پذیرش نمایندگی داشته باشیم؟ داشتن نماینده چه سودی برای ما خواهد داشت؟

شکی در این نیست که بسیاری از صاحبان صنایع و مشاغل تمایل دارند به جای پذیرش نمایندگی ، خودشان به شکلی مستقل عمل کنند و علاوه بر تولید یا واردات محصول مورد نظر خود، مسئولیت توزیع، بازاریابی و فروش آن را نیز بر عهده بگیرند.البته کسی مدعی این نیست که این افراد یا شرکت ها در انجام این امور ناتوان هستند، اما به قول معروف اگر به دنبال دو خرگوش بدوید، هیچ کدام را نمیتوانید بگیرید. به وضوح پیداست که پذیرش نمایندگی ، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، که اقدامی خداپسندانه است، میتواند منافع بسیاری را برای خود شما به عنوان تولید کننده یا واردکننده در بر داشته باشد و این خط بطلانی است بر تمام موانعی که در این رابطه، صاحبان مشاغل و صنایع را با تردید مواجه میکنند در صورت اقدام مستقل برای توزیع و فروش محصولات تولیدی یا وارداتی، افت و کاهش کیفیت کسب و کار امری اجتناب ناپذیر خواهد بود و این با اهداف مورد نظر هر کسب و کاری در تناقض است. به هر حال نباید فراموش کرد که هر کسی را بهر کاری ساخته اند. . هر چند که ممکن است پذیرش نمایندگی به ظاهر نوعی هزینهء اضافی و بیهوده را بر شرکت تحمیل کند، اما در طولانی مدت، منافعی را عاید شما میکند که نه تنها هزینه‌های اولیه را پوشش میدهد، بلکه سود قابل توجهی را نیز برای شما به ارمغان خواهد آورد. از سوی دیگر نداشتن نمایندگی فروش کارآمد و حرفه ای، یعنی فروش ناچیز و درآمد و سود ناکافی و گرفتار شدن در وضعیت و شرایطی که ممکن است کسب و کار شما را در آستانهء ورشکستگی قرار دهد. بنابراین آن هزینهء اولیه که برای پذیرش نمایندگی درباره اش صحبت کردیم، به زحمت اش می‌ارزد!


مزایا پذیرش نمایندگی

  1. پذیرش نمایندگی روشی مقبول برای تسریع در گسترش کسب و کار است؛
  2. پذیرش نمایندگی خطر مالی توسعه را کاهش می‌دهد.
  3. پذیرش نمایندگی به معنای آن است که می‌توان محصولات و خدمات را در حجم زیاد و برای پوشش کل شبکه‌ نمایندگی ارایه کرد. این امر باعث افزایش قدرت رقابتی و حاشیه‌ سود می‌شود.

مشکلات پذیرش نمایندگی

  1. شرکت با پذیرش نمایندگی بخشی از کنترل خود و همچنین سودش را از دست می‌دهد.
  2. شرکت با پذیرش نمایندگی در تضاد با نمایندگی‌ها قرار می‌گیرد.
  3. مادامی که شبکه‌ نمایندگی به طور کامل شکل بگیرد، شرکت شاهد سود پایینی خواهد بود.