فرآیند درج محل کسب و کار

برای معرفی هر چه بهتر خود جهت دریافت نمایندگی از شرکت‌های معتبر می‌بایست قدرت کسب و کار و دارای‌های خود را به صورت کامل به آنان اعلام کنید.

مدیریت دفتر یا فروشگاه

برای وارد کردن دفاتر و فروشگاه‌های تحت اختیار خود ابتدا به صفحه پروفایل خود مراجعه کرده و بعد از معرفی کردن خود به عوان نماینده از طریق لینک "لیست دفاتر" به صفححه مدیرت دفاتر بروید و کار درج اطلاعات رو شورع کنید.


صفحه لیست دفاتر متقاضی نمایندگی و دکمه درج دفتر


صفحه مربوط به نماینده با یک دفتر ثبت شده

با استفاده از دکمه درج دفتر می‌توانید دفاتر دیگر یا فروشگاه‌های خود را در سایت ثبت نمایید.


توصیه : در صورتی که فروشگاه یا کسب کار شما داری چند شعبه یا دفتر می‌باشد به شما توصیه میکنیم همه آنها را در سایت ثبت نمایید تا شرکت اعطاء کننده نمایندگی در جریان توانمندی شما برای اعطای نمایندگی و قدرت شما در فعالیت گسترده قرار گیرد.


همکاران ما در نماینده‌یاب به شما کمک خواهند کرد تا بهترین خروجی را از فعالیت در این وب‌سایت دریافت کنید.نماینده‌یاب در کنار شماست.