نحوه درج مدارک تحصیلی و علمی

برای درج سوابق تحصیلی و علمی بازاریاب ابتدا باید بازاریاب را با پیمایش فرآیند ثبت بازاریاب ثبت نمایید و بعد از وارد کردن اطلاعات می توانید لینک "سوابق تحصیلی" را در نوار زیرین باکس مربوطه در صفحه پروفایل خود ملاحظه کنید.

مدیریت مدارک تحصیلی و علمی

در این مرحله برای تکمیل اطلاعات خود باید لیست مدارک خود را در سایت ثبت کنید


صفحه لیست سوابق تحصیلی بازاریاب و دکمه افزودن مدرک جدید


صفحه لیست سوابق تحصیلی بازاریاب و یک مدرک درج شده، برای کامل شدن رزومه بازاریابی خود مدارک تحصیلی خود را تمام و کمال وارد کنید.


همکاران ما در نماینده یاب به شما کمک خواهند کرد تا بهترین خروجی را از فعالیت در سایت نماینده یاب دریافت کنید.نماینده یاب در کنار شماست.