اخذ نمایندگی فروش

برای سرمایه گذاری در یک نمایندگی حساسیت هایی وجود دارد. چرا که دراخذ نمایندگی فروش شما سرمایه‌های مالی و اعتباری و زمانی صرف خواهید کرد. توصیه هایی برای اخذ نمایندگی فروش وجود دارد که باتوجه به آنها ریسک کمتری را متحمل خواهید شد. به این ترتیب نکاتی که ذیل آمده را نباید در امر اخذ نمایندگی فروش نایده گرفت.


نکاتی که در اخذ نمایندگی فروش نباید نادیده گرفته شود.

با فرض این که اعطای نمایندگی فروش به عنوان یکی از راه‌های افزایش فروش در نظر گرفته شده است . به عنوان یک مدیراجرایی اعطاکننده نمایندگی فروش ، اهداف شما چیست؟ آیا یکسال بعد حرکت تجارتتان رو به جلو خواهد. شما احتمالا اهداف استراتژیک و تاکتیکی مهمی خواهید داشت. هریک از آنها می‌تواند به طور معمول در افزایش سه حوزه تاثیرگذار باشند. به این ترتیب که :

  1. در اخذ نمایندگی فروش حتما به کیفیت "محصول " شرکت مورد نظر توجه داشته باشید. چرا که هرچه محصول از کیفیت بالایی برخوردار باشد بهتر می‌توانید به جذب مشتری پایدار بپردازید. و این به خوش نامی شما در بازار و نیز درآینده تجارت شما موثر خواهد بود.
  2. در اخذ نمایندگی فروش " نام تجاری " نیز فاکتور مهمی است که هرچه نام تجاری شرکت مورد نظر معروف تر باشد . اخذ نمایندگی فروش سخت تر اما درعوض گسترش کار وبدست آوردن مشتری آسان تر خواهد بود.
  3. در امر اخذ نمایندگی فروش حتما به خصوصیت " حمایت و پشتیبانی " شرکت اعطا کننده نمایندگی ازشبکه فروش خود توجه داشته باشید. چرا که پشتیبانی از شبکه فروش موجب اعتماد به نفس در تجارت شما میشود . در اخذ نمایندگی فروش تفکر تنها نبودن در کار و وجود رفقا و پشتیبانی شرکت بزرگ و حتی سیستم‌های خودکاری که مانند اهرم تجربه جمعی در شبکه کمک کننده هستند برای موفقیت تاثیرگذارند.
  4. برای اخذ نمایندگی فروش به " راه کارهای عملیاتی " شرکتها که به آینده نگری اعطاکننده نمایندگی در شبکه فروش مربوط میشود دقت کنید . چرا که این راهکارهای عملیاتی در حرکتهای پیچیده‌ی در حال اجرای کسب و کار باعث میشود شما بدون سعی و خطاهایی که گاهی در مسیر شغلی شما رنج آور خواهد بود واز بروز خطاها که بیشتر کسب وکارهای محلی دچارشان می‌شوند در امان باشید.