فرآیند درج آگهی جذب بازاریاب

برای درج آگهی جذب بازاریاب ابتدا باید کسب کار خود را در نقش شرکت یا نماینده ثبت نمایید و بعد از وارد کردن اطلاعات کسب کار خود می‌توانید لینک "لیست آگهی‌های" را در نوار زیرین باکس مربوطه در صفحه پروفایل خود ملاحظه کنید.

مدیریت آگهی جذب بازاریاب

از طریق کلیک بر روی این لینک به صفحه مدیریت آگهی‌های جذب بازاریابی خود خواهید رفت.


صفحه مدیریت آگهی جذب بازاریاب


با کلیک بر روی دکمه درج آگهی میتوانید آگهی جهت جذب بازاریاب را ثبت نمایید.


صفحه درج آگهی جذب بازاریاب
توصیه : برای ثبت آگهی جذب بازاریاب و کسب نتیجه بهتر، شرایطی که برای بازاریاب در نظر دارید را در آگهی بیان کنید به عنوان مثال ( تجربه بازاریاب ، شهر، صنعت مورد نظر، حقوق و مزیای درنظر گرفته شده)


با تمکیل کردن اطلاعات فرم درج آگهی و ثبت اطلاعات به صفحه مدیریت آگهی خواهید رفت. حال باید ضمایم و مستندات مورد نیازی آگهی را به آن اضافه کنید.


صفحه لیست ضمایم و مستندات آگهی جذب بازاریابی

با وارد کردن ضمایم و مستندات مورد نیاز فرآیند درج آگهی بازاریاب به پایان میرسد و آگهی شما بعد از تایید همکاران ما بر روی سایت قرار خواهد گرفت.


همکاران ما در نماینده‌یاب به شما کمک خواهند کرد تا بهترین خروجی را از فعالیت در این وب‌سایت دریافت کنید.نماینده‌یاب در کنار شماست.