نماینده یاب ، توسعه دهنده بازار فروش و شتاب دهنده فرآیند کسب و کار

ما در نماینده یاب با در اختیار داشتن بانکی کامل از اطلاعات شرکت ها، تولیدی ها و در مجموع تجارت های کوچک و بزرگ و به کمک نمایندگان و بازاریابانی خبره، به بررسی نحوه توسعه کسب و کار شما میپردازیم و با ایجاد ارتباط بین شرکت ها و نمایندگان، عملیات جذب و یا اعطای نمایندگی را تسهیل خواهیم کرد. هدف اصلی نماینده یاب، توسعه بازار کسب و کارهای کوچک و بزرگ از طریق ایجاد نمایندگی های فعال خواهد بود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید