نماینده‌یاب »

بسته‌ها و تعرفه‌ها

ثبت نام و درج آگهی در سایت نماینده‌یاب برای شرکت‌ها، متقاضیان نمایندگی و بازاریاب‌های آماده‌به‌کار رایگان است.

بسته‌ها و تعرفه‌ها

همراه گرامی شما در این صفحه لیست بسته‌ها و تعرفه‌های موجود در وب‌سایت نماینده‌یاب را مشاهده می‌کنید. در وب‌سایت نماینده‌یاب ۵ نوع بسته برای ۵ نوع خدمت قابل ارائه موجود می‌باشد.

لیست بسته‌های به شرح زیر است:

توجه داشته باشید که برای دریافت هر یک از خدمات سایت نماینده‌یاب بسته مناسب آن را تهیه نمایید و در صورتی که برای انتخاب بسته مناسب به مشاوره بیشتر نیاز دارید، حتماً با ما تماس بگیرید.
تلفن تماس بخش مشاوره: 021-26409344

نحوه مشاهده اطلاعات تماس شرکت

کاربر گرامی! برای مشاهده اطلاعات تماس شرکت، ابتدا یکی از بسته‌های زیر را خریداری کنید و در ادامه با مراجعه به صفحه شرکت مد نظر و کلیک بر روی دکمه نارنجی رنگ "مشاهده اطلاعات تماس" اطلاعات تماس آن را مشاهده کنید.

بسته‌های مشاهده اطلاعات تماس شرکت

مشاهده پروفایل 1 شرکت (اعتبار: 7 روز)
قیمت بسته : 14,000 تومان با کسر 5,000 تومان تخفیف طرح عیدانه
9,000 تومان
مشاهده پروفایل 4 شرکت (اعتبار: 15 روز)
قیمت بسته : 45,000 تومان با کسر 26,000 تومان تخفیف طرح عیدانه
19,000 تومان
مشاهده پروفایل 8 شرکت (اعتبار: 20 روز)
قیمت بسته : 76,000 تومان با کسر 40,000 تومان تخفیف طرح عیدانه
36,000 تومان
مشاهده پروفایل 16 شرکت (اعتبار: 30 روز)
قیمت بسته : 126,000 تومان با کسر 70,000 تومان تخفیف طرح عیدانه
56,000 تومان
مشاهده پروفایل 32 شرکت (اعتبار: 60 روز)
قیمت بسته : 235,000 تومان با کسر 140,000 تومان تخفیف طرح عیدانه
95,000 تومان
مشاهده پروفایل 50 شرکت (اعتبار: 90 روز)
قیمت بسته : 300,000 تومان با کسر 175,000 تومان تخفیف طرح عیدانه
125,000 تومان

نحوه مشاهده اطلاعات تماس متقاضی نمایندگی

کاربر گرامی! برای مشاهده اطلاعات تماس متقاضی نمایندگی، ابتدا یکی از بسته‌های زیر را خریداری کنید و در ادامه با مراجعه به صفحه متقاضی نمایندگی مد نظر و کلیک بر روی دکمه نارنجی رنگ "مشاهده اطلاعات تماس" اطلاعات تماس آن را مشاهده کنید.

بسته‌های مشاهده اطلاعات تماس متقاضی نمایندگی

مشاهده پروفایل 1 متقاضی (اعتبار: 7 روز)
قیمت بسته : 12,000 تومان با کسر 4,000 تومان تخفیف طرح عیدانه
8,000 تومان
مشاهده پروفایل 4 متقاضی (اعتبار: 15 روز)
قیمت بسته : 38,000 تومان با کسر 20,000 تومان تخفیف طرح عیدانه
18,000 تومان
مشاهده پروفایل 8 متقاضی (اعتبار: 20 روز)
قیمت بسته : 72,000 تومان با کسر 42,000 تومان تخفیف طرح عیدانه
30,000 تومان
مشاهده پروفایل 16 متقاضی (اعتبار: 30 روز)
قیمت بسته : 112,000 تومان با کسر 60,000 تومان تخفیف طرح عیدانه
52,000 تومان
مشاهده پروفایل 32 متقاضی (اعتبار: 60 روز)
قیمت بسته : 165,000 تومان با کسر 84,000 تومان تخفیف طرح عیدانه
81,000 تومان
مشاهده پروفایل 50 متقاضی (اعتبار: 90 روز)
قیمت بسته : 255,000 تومان با کسر 155,000 تومان تخفیف طرح عیدانه
100,000 تومان

نحوه مشاهده اطلاعات تماس بازاریاب

کاربر گرامی! برای مشاهده اطلاعات تماس بازاریاب، ابتدا یکی از بسته‌های زیر را خریداری کنید و در ادامه با مراجعه به صفحه بازاریاب مد نظر و کلیک بر روی دکمه نارنجی رنگ "مشاهده اطلاعات تماس" اطلاعات تماس آن را مشاهده کنید.

بسته‌های مشاهده اطلاعات تماس بازاریاب

مشاهده پروفایل 8 بازاریاب (اعتبار: 20 روز)
قیمت بسته : 50,000 تومان با کسر 30,000 تومان تخفیف طرح عیدانه
20,000 تومان
مشاهده پروفایل 16 بازاریاب (اعتبار: 30 روز)
قیمت بسته : 82,000 تومان با کسر 50,000 تومان تخفیف طرح عیدانه
32,000 تومان
مشاهده پروفایل 32 بازاریاب (اعتبار: 60 روز)
قیمت بسته : 130,000 تومان با کسر 75,000 تومان تخفیف طرح عیدانه
55,000 تومان
مشاهده پروفایل 50 بازاریاب (اعتبار: 90 روز)
قیمت بسته : 200,000 تومان با کسر 120,000 تومان تخفیف طرح عیدانه
80,000 تومان

نحوه ویژه‌سازی آگهی جذب نماینده

کاربر گرامی برای ویژه‌سازی آگهی جذب نماینده، ابتدا یکی از بسته‌های زیر را برای آگهی خود از طریق صفحه پروفایل تهیه نمایید.
خرید بسته

بسته‌های ویژه‌سازی آگهی جذب نمایندگی

نمایش ویژه آگهی اعطای نمایندگی - 10 روزه (اعتبار: 10 روز)
قیمت بسته : 450,000 تومان با کسر 130,000 تومان تخفیف طرح عیدانه
320,000 تومان
توضیحات بسته:
» نمایش ویژه آگهی به مدت 10 روز در صفحه اول سایت
» نمایش ویژه آگهی به مدت 10 روز در صفحه لیست آگهی ها
» نمایش اطلاعات تماس آگهی دهنده به تمام بازدیدکنندگان آگهی
» ارسال پست اختصاصی در جوامع مجازی نماینده یاب 1 بار در طول دوره (تلگرام، اینستاگرام و ...)
نمایش ویژه آگهی اعطای نمایندگی - 30 روز (اعتبار: 30 روز)
قیمت بسته : 1,000,000 تومان با کسر 300,000 تومان تخفیف طرح عیدانه
700,000 تومان
توضیحات بسته:
» نمایش ویژه آگهی به مدت 30 روز در صفحه اول سایت
» نمایش ویژه آگهی به مدت 30 روز در صفحه لیست آگهی ها
» نمایش اطلاعات تماس آگهی دهنده به تمام بازدیدکنندگان آگهی
» ارسال پست اختصاصی در جوامع مجازی نماینده یاب 3 بار در طول دوره (تلگرام، اینستاگرام و ...)

نحوه ویژه‌سازی آگهی جذب بازاریاب

کاربر گرامی برای ویژه‌سازی آگهی جذب بازاریاب، ابتدا یکی از بسته‌های زیر را برای آگهی خود از طریق صفحه پروفایل تهیه نمایید.
خرید بسته

بسته‌های ویژه‌سازی آگهی جذب بازاریاب

نمایش ویژه آگهی جذب بازاریاب - 10 روزه (اعتبار: 10 روز)
قیمت بسته : 300,000 تومان با کسر 120,000 تومان تخفیف طرح عیدانه
180,000 تومان
توضیحات بسته:
» نمایش ویژه آگهی به مدت 10 روز در صفحه اول سایت
» نمایش ویژه آگهی به مدت 10 روز در صفحه لیست آگهی ها
» نمایش اطلاعات تماس آگهی دهنده به تمام بازدیدکنندگان آگهی
» ارسال پست اختصاصی در جوامع مجازی نماینده یاب 1 بار در طول دوره (تلگرام، اینستاگرام و ...)
نمایش ویژه آگهی جذب بازاریاب - 30 روزه (اعتبار: 30 روز)
قیمت بسته : 700,000 تومان با کسر 300,000 تومان تخفیف طرح عیدانه
400,000 تومان
توضیحات بسته:
» نمایش ویژه آگهی به مدت 30 روز در صفحه اول سایت
» نمایش ویژه آگهی به مدت 30 روز در صفحه لیست آگهی ها
» نمایش اطلاعات تماس آگهی دهنده به تمام بازدیدکنندگان آگهی
» ارسال پست اختصاصی در جوامع مجازی نماینده یاب 3 بار در طول دوره (تلگرام، اینستاگرام و ...)

نماینده‌یاب ثبت شده و قابل اعتماد است.

نماد اعتماد الکترونیکی نماد ستاد ساماندهی

نماینده‌یاب نمادهای اعتماد الکترونیکی را دارد