نماینده‌یاب »

بسته‌ها و تعرفه‌ها

ثبت نام و درج آگهی در سایت نماینده‌یاب برای شرکت‌ها، متقاضیان نمایندگی و بازاریاب‌های آماده‌به‌کار رایگان است.

بسته‌ها و تعرفه‌ها

همراه گرامی شما در این صفحه لیست بسته‌ها و تعرفه‌های موجود در وب‌سایت نماینده‌یاب را مشاهده می‌کنید. در وب‌سایت نماینده‌یاب ۵ نوع بسته برای ۵ نوع خدمت قابل ارائه موجود می‌باشد.

لیست بسته‌های به شرح زیر است:

توجه داشته باشید که برای دریافت هر یک از خدمات سایت نماینده‌یاب بسته مناسب آن را تهیه نمایید و در صورتی که برای انتخاب بسته مناسب به مشاوره بیشتر نیاز دارید، حتماً با ما تماس بگیرید.
تلفن تماس بخش مشاوره: 021-26409344

نحوه مشاهده اطلاعات تماس شرکت

کاربر گرامی! برای مشاهده اطلاعات تماس شرکت، ابتدا یکی از بسته‌های زیر را خریداری کنید و در ادامه با مراجعه به صفحه شرکت مد نظر و کلیک بر روی دکمه نارنجی رنگ "مشاهده اطلاعات تماس" اطلاعات تماس آن را مشاهده کنید.

بسته‌های مشاهده اطلاعات تماس شرکت

مشاهده پروفایل 1 شرکت (اعتبار: 5 روز)
قیمت بسته : 10,000 تومان با کسر 2,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
8,000 تومان
مشاهده پروفایل 4 شرکت (اعتبار: 8 روز)
قیمت بسته : 36,000 تومان با کسر 20,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
16,000 تومان
مشاهده پروفایل 8 شرکت (اعتبار: 12 روز)
قیمت بسته : 64,000 تومان با کسر 40,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
24,000 تومان
مشاهده پروفایل 16 شرکت (اعتبار: 20 روز)
قیمت بسته : 112,000 تومان با کسر 70,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
42,000 تومان
مشاهده پروفایل 32 شرکت (اعتبار: 30 روز)
قیمت بسته : 192,000 تومان با کسر 120,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
72,000 تومان
مشاهده پروفایل 50 شرکت (اعتبار: 45 روز)
قیمت بسته : 250,000 تومان با کسر 150,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
100,000 تومان

نحوه مشاهده اطلاعات تماس متقاضی نمایندگی

کاربر گرامی! برای مشاهده اطلاعات تماس متقاضی نمایندگی، ابتدا یکی از بسته‌های زیر را خریداری کنید و در ادامه با مراجعه به صفحه متقاضی نمایندگی مد نظر و کلیک بر روی دکمه نارنجی رنگ "مشاهده اطلاعات تماس" اطلاعات تماس آن را مشاهده کنید.

بسته‌های مشاهده اطلاعات تماس متقاضی نمایندگی

مشاهده پروفایل 1 متقاضی (اعتبار: 5 روز)
قیمت بسته : 8,000 تومان با کسر 2,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
6,000 تومان
مشاهده پروفایل 4 متقاضی (اعتبار: 8 روز)
قیمت بسته : 28,000 تومان با کسر 16,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
12,000 تومان
مشاهده پروفایل 8 متقاضی (اعتبار: 12 روز)
قیمت بسته : 48,000 تومان با کسر 30,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
18,000 تومان
مشاهده پروفایل 16 متقاضی (اعتبار: 20 روز)
قیمت بسته : 80,000 تومان با کسر 48,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
32,000 تومان
مشاهده پروفایل 32 متقاضی (اعتبار: 30 روز)
قیمت بسته : 144,000 تومان با کسر 85,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
59,000 تومان
مشاهده پروفایل 50 متقاضی (اعتبار: 45 روز)
قیمت بسته : 200,000 تومان با کسر 125,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
75,000 تومان

نحوه مشاهده اطلاعات تماس بازاریاب

کاربر گرامی! برای مشاهده اطلاعات تماس بازاریاب، ابتدا یکی از بسته‌های زیر را خریداری کنید و در ادامه با مراجعه به صفحه بازاریاب مد نظر و کلیک بر روی دکمه نارنجی رنگ "مشاهده اطلاعات تماس" اطلاعات تماس آن را مشاهده کنید.

بسته‌های مشاهده اطلاعات تماس بازاریاب

مشاهده پروفایل 8 بازاریاب (اعتبار: 12 روز)
قیمت بسته : 36,000 تومان با کسر 23,500 تومان تخفیف طرح زمستانه
12,500 تومان
مشاهده پروفایل 16 بازاریاب (اعتبار: 20 روز)
قیمت بسته : 64,000 تومان با کسر 41,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
23,000 تومان
مشاهده پروفایل 32 بازاریاب (اعتبار: 30 روز)
قیمت بسته : 112,000 تومان با کسر 70,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
42,000 تومان
مشاهده پروفایل 50 بازاریاب (اعتبار: 45 روز)
قیمت بسته : 150,000 تومان با کسر 90,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
60,000 تومان

نحوه ویژه‌سازی آگهی جذب نماینده

کاربر گرامی برای ویژه‌سازی آگهی جذب نماینده، ابتدا یکی از بسته‌های زیر را برای آگهی خود از طریق صفحه پروفایل تهیه نمایید.
خرید بسته

بسته‌های ویژه‌سازی آگهی جذب نمایندگی

جذب 16 متقاضی نمایندگی (بسته تعدادی)
قیمت بسته : 96,000 تومان با کسر 57,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
40,000 تومان
توضیحات بسته:
با خرید این بسته نمایش اطلاعات تماس شما در این آگهی برای 16 نفر اول مشتاق مشاهده اطلاعات تماس آگهی رایگان خواهد بود.
جذب 32 متقاضی نمایندگی (بسته تعدادی)
قیمت بسته : 180,000 تومان با کسر 110,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
70,000 تومان
توضیحات بسته:
با خرید این بسته نمایش اطلاعات تماس شما در این آگهی برای 32 نفر اول مشتاق مشاهده اطلاعات تماس آگهی رایگان خواهد بود.
جذب 50 متقاضی نمایندگی (بسته تعدادی)
قیمت بسته : 240,000 تومان با کسر 140,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
100,000 تومان
توضیحات بسته:
با خرید این بسته نمایش اطلاعات تماس شما در این آگهی برای 50 نفر اول مشتاق مشاهده اطلاعات تماس آگهی رایگان خواهد بود.
نمایش ویژه آگهی اعطای نمایندگی - 10 روزه (اعتبار: 10 روز)
قیمت بسته : 300,000 تومان با کسر 100,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
200,000 تومان
توضیحات بسته:
» نمایش ویژه آگهی به مدت 10 روز در صفحه اول سایت
» نمایش ویژه آگهی به مدت 10 روز در صفحه لیست آگهی ها
» نمایش اطلاعات تماس آگهی دهنده به تمام بازدیدکنندگان آگهی
» ارسال پست اختصاصی در جوامع مجازی نماینده یاب 1 بار در طول دوره (تلگرام، اینستاگرام و ...)
نمایش ویژه آگهی اعطای نمایندگی - 30 روز (اعتبار: 30 روز)
قیمت بسته : 800,000 تومان با کسر 300,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
500,000 تومان
توضیحات بسته:
» نمایش ویژه آگهی به مدت 30 روز در صفحه اول سایت
» نمایش ویژه آگهی به مدت 30 روز در صفحه لیست آگهی ها
» نمایش اطلاعات تماس آگهی دهنده به تمام بازدیدکنندگان آگهی
» ارسال پست اختصاصی در جوامع مجازی نماینده یاب 3 بار در طول دوره (تلگرام، اینستاگرام و ...)
نمایش ویژه آگهی اعطای نمایندگی - 90 روز (اعتبار: 90 روز)
قیمت بسته : 2,200,000 تومان با کسر 880,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
1,320,000 تومان
توضیحات بسته:
» نمایش ویژه آگهی به مدت 90 روز در صفحه اول سایت
» نمایش ویژه آگهی به مدت 90 روز در صفحه لیست آگهی ها
» نمایش اطلاعات تماس آگهی دهنده به تمام بازدیدکنندگان آگهی
» ارسال پست اختصاصی در جوامع مجازی نماینده یاب 10 بار در طول دوره (تلگرام، اینستاگرام و ...)
نمایش ویژه آگهی اعطای نمایندگی - 90 روز + 15 روز رایگان (اعتبار: 105 روز)
قیمت بسته : 2,400,000 تومان با کسر 900,000 تومان تخفیف
1,500,000 تومان
توضیحات بسته:
» نمایش ویژه آگهی به مدت 105 روز در صفحه اول سایت
» نمایش ویژه آگهی به مدت 105 روز در صفحه لیست آگهی ها
» نمایش اطلاعات تماس آگهی دهنده به تمام بازدیدکنندگان آگهی
» ارسال پست اختصاصی در جوامع مجازی نماینده یاب 10 بار در طول دوره (تلگرام، اینستاگرام و ...)
نمایش ویژه آگهی اعطای نمایندگی - 180 روز (اعتبار: 180 روز)
قیمت بسته : 4,000,000 تومان با کسر 1,500,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
2,500,000 تومان
توضیحات بسته:
» نمایش ویژه آگهی به مدت 180 روز در صفحه اول سایت
» نمایش ویژه آگهی به مدت 180 روز در صفحه لیست آگهی ها
» نمایش اطلاعات تماس آگهی دهنده به تمام بازدیدکنندگان آگهی
» ارسال پست اختصاصی در جوامع مجازی نماینده یاب 10 بار در طول دوره (تلگرام، اینستاگرام و ...)

نحوه ویژه‌سازی آگهی جذب بازاریاب

کاربر گرامی برای ویژه‌سازی آگهی جذب بازاریاب، ابتدا یکی از بسته‌های زیر را برای آگهی خود از طریق صفحه پروفایل تهیه نمایید.
خرید بسته

بسته‌های ویژه‌سازی آگهی جذب بازاریاب

جذب 16 داوطلب بازاریابی (بسته تعدادی)
قیمت بسته : 72,000 تومان با کسر 42,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
30,000 تومان
توضیحات بسته:
با خرید این بسته نمایش اطلاعات تماس شما در این آگهی برای 16 نفر اول مشتاق مشاهده اطلاعات تماس آگهی رایگان خواهد بود.
جذب 32 داوطلب بازاریابی (بسته تعدادی)
قیمت بسته : 135,000 تومان با کسر 85,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
50,000 تومان
توضیحات بسته:
با خرید این بسته نمایش اطلاعات تماس شما در این آگهی برای 32 نفر اول مشتاق مشاهده اطلاعات تماس آگهی رایگان خواهد بود.
جذب 50 داوطلب بازاریابی (بسته تعدادی)
قیمت بسته : 200,000 تومان با کسر 125,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
75,000 تومان
توضیحات بسته:
با خرید این بسته نمایش اطلاعات تماس شما در این آگهی برای 50 نفر اول مشتاق مشاهده اطلاعات تماس آگهی رایگان خواهد بود.
نمایش ویژه آگهی جذب بازاریاب - 10 روزه (اعتبار: 10 روز)
قیمت بسته : 220,000 تومان با کسر 100,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
120,000 تومان
توضیحات بسته:
» نمایش ویژه آگهی به مدت 10 روز در صفحه اول سایت
» نمایش ویژه آگهی به مدت 10 روز در صفحه لیست آگهی ها
» نمایش اطلاعات تماس آگهی دهنده به تمام بازدیدکنندگان آگهی
» ارسال پست اختصاصی در جوامع مجازی نماینده یاب 1 بار در طول دوره (تلگرام، اینستاگرام و ...)
نمایش ویژه آگهی جذب بازاریاب - 30 روزه (اعتبار: 30 روز)
قیمت بسته : 500,000 تومان با کسر 200,000 تومان تخفیف طرح زمستانه
300,000 تومان
توضیحات بسته:
» نمایش ویژه آگهی به مدت 30 روز در صفحه اول سایت
» نمایش ویژه آگهی به مدت 30 روز در صفحه لیست آگهی ها
» نمایش اطلاعات تماس آگهی دهنده به تمام بازدیدکنندگان آگهی
» ارسال پست اختصاصی در جوامع مجازی نماینده یاب 3 بار در طول دوره (تلگرام، اینستاگرام و ...)

نماینده‌یاب ثبت شده و قابل اعتماد است.

نماد اعتماد الکترونیکی نماد ستاد ساماندهی

نماینده‌یاب نمادهای اعتماد الکترونیکی را دارد