اعطایی نمایندگی دستگاه کاهش سوخت خودرو
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
دستگاه ساخت ما مصرف سوخت انواع خودرو را بین 20 تا 30درصد کاهش داده و موجب صرفه جویی میگردد بطور مثال اگر در روز یک لیتر با این دستگاه صرفه جوییی گردد در ماه 30 لیتر و با احتساب لیتر 3هزار تومان میشود 90هزارتومان از کلیه شهر های و استانهای کشور نماینده فعال پذیرفته میشود. جهت دریافت نمایندگی با خرید اطلاعات تماس ما از سایت نماینده یاب. ضمن برخورد از مزایای نمایندگی ما باعث اشتغال و کسب درامد بالاگردید.