اعطای نمایندگی انحصاری فرآورده های گوشتی و مرغ طعم دار سومر پروتئین
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
شرکت سومر پروتئین در تمام استانهای ایران اقدام به جذب نمایندگی انحصاری می‌نماید.

شرایط مد نظر برای جذب نمایندگی از قرار زیر است:
1.نماینده باید حتما فضای کاری به شکل دفتر پخش یا مغازه داشته باشد.
2.نماینده باید حتما سردخانه جهت انبار ونگهداری فرآورده های گوشتی و همچنین محصولات منجمد داشته باشد.
3.نماینده باید دارای توان مالی مناسب و کادر فنی مجرب باشد.
4.ترجیها سابقه کار فروش یا پخش مواغذایی وپروتئینی را داشته باشد.
5.سه ماه به شکل آزمایشی و به صورت نقدی همکاری آغاز میشود و بعداز 3ماه تشخیص اعتبار صورت میگیرد وسپس قرارداد وسفته بابت ضمانت نمایندگی به صورت اعتباری، گرفته می‌شود.
6.به تمام استانها و شهرهای ایران نمایندگی ا ن ح ص ا ر ی اعطا میشود.