تاریخ اعتبار: 1399/07/28

اعطای نمایندگی فروش قهوه

اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت صنایع نوشیدنی رویا پردازان بیدار
👈🏻این شرکت قصد واگذاری نمایندگی فعال فروش محصولات بخش هورکا خود را به نمایندگانی با شرایط زیر دارد:
✔دارای محل فعالیت اعم از دفتر کار و یا محل کسب.
✔دارای تجربه و مهارت‌های بازرگانی و تجارت.
✔دارای دانش اولیه در صنعت قهوه.
✔توانایی سپردن تضمین در غالب چک و یا سفته تضمین به مبلغ دو برابر خرید ماهانه.
✔نماینده میبایست دارای سابقه موثر در صنعت قهوه بوده و دارای ارتباط فعال و موثر با بازار جغرافیای مورد نملیندگی باشد.
✔حداقل خرید ماهانه نماینده از پانصد کیلو در ماه آغاز می‌شود.
✔به نماینده دو ماه فرصت داده می‌شود که به کف خرید مورد نظر رسیده و در این مدت حداقل پانصد کیلو ثبت سفارش نماید.
✔حاشیه سود در صورت خرید نقدی یازده درصد می‌باشد. در صورت پرداخت مدت‌دار که نهایتا تا سررسید یک ماه از تاریخ خرید می‌باشد نه درصد حاشیه سود تعلق خواهدگرفت.
✔عقد قرارداد واگذاری انحصاری پس از تایید شرکت، تامین تضمین و گزارش فروش دوره خرید اولیه تنظیم می‌گردد.
👈🏻اشخاص متقاضی در سراسر کشور فایل رزومه کاری خود را به همراه نامه درخواست مکتوب ارسال نموده تا پس از بررسی با اشخاص تایید شده تماس برقرار گردد.