اعطای نمایندگی نوشیدنی انرژی زا در کل استان ها
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
نماینده مد نظر نیاز به حداقل 3 سال سابقه کار در زمینه پخش مواد غذایی به خصوص نوشیدنی دارد ، و همچنین شبکه مناسب توزیع باید‌‌‌‌‌‌‌ در اختیار داشته باشد.
در مورد شرایط تضامین و حجم خرید ماهانه، قرارداد های ما به صورت افزایشی-پلکانی میباشد و نحوه تضامین به صورت توافقی بعد از بررسی امکانات نماینده میباشد.