تاریخ اعتبار: 1398/11/14

جذب نماینده فروش زغال

جذب نماینده فروش زغال
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
عظیـم زغـال با بیـش از 10 سـال تجـربه در عرصـه تولیـد و یسته بندی انواع زغـال توانستـه اسـت به یکـی از برتـرین و نامـدارتریـن شـرکت هـای تولیـد و پخـش زغـال در ایـران تبـدیل شـود.
محصولات : ژل های آتشزا ، الکل صنعتی با برند تجاری عظیم زغال و زغال گونش ، زغال کبابی، زغال قلیانی
از سراسر کشور نماینده فعال می پذیرد.