جذب نماینده فروش فعال دستگاه کار خوان سیار و ثابت انفورماتیک بنیام
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
انفورماتیک بنیام در خصوص ارائه دستگاه کارت خوان سیار و ثابت و خود پرداز به تعدادی نماینده حرفه ای و مبتدی(دوره تخصصی آموزش) فعال میپذیرد.