چای هایا جهت گسترش بازار خود در سراسر کشور نماینده فعال میپذیرد.
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
1. بدون الزام به داشتن فضای کاری.
2. بدون نیاز به تضمین خاص یا چک بانکی.
3. فعال در صنف صنایع غذایی.
4. بدون الزام برای حداقل خرید.
5. حاشیه سود 15 تا 20 درصد
6. برای قیمت ها تماس بگیرید.