یاور کارت، تنها کارت تخفیفی برای خرید کالا و تنها افزایش دهنده قدرت خرید شما
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
در مرحله اول با توافق و مصاحبه همکاری را برای کاربران در نظر داریم . داشتن دانش کافی و یک دستگاه لپ تاب .